Turkon Lojistik iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincini ön planda tutarak yüksek kalitede müşteri odaklı  lojistik hizmeti üretmeyi hedefler.

Amacımız değişimin yönünü insan odaklılıktan ve parçası olduğumuz doğaya saygıdan ayrılmadan sürekli iyiye yöneltebilmektir. Bu anlayış doğrultusunda çevre yönetim sistemlerimizi kurar,  amaç ve hedeflerimizi belirleriz.

Turkon Lojistik şeffaflık ve  iş etiğinin gerektirdiği vazgeçilmez değerlerin savunucusu olacağına taahhut eder.

Risk kelimesinin ilk kullanım alanı Turkon’un köklerini bulabileceğimiz denizciliktir. Turkon Lojistik A.Ş. köklerinde mevcut risk algılamasını günümüzün modern “risk toplumu” kavramına taşıyarak çalışmakta olduğu çevre ve iş ortamını risk bağlamında derinlemesine analiz edip gerekli önlem ve çözümleri ortaya koymaya çalışır.  

Turkon Lojistik faaliyet alanındaki işlerde çevre bilincini oluşturmaya, doğal kaynakların kullanımını ve kirliliğin önlenmesini gözeterek, doğayla barışık sürdürülebilir gelişmeye öncelik verir.

Tüm kurumlar onları var eden ve ilişkide oldukları insanlarla var olur. Bizimle beraber yol alan müşterilerimizin aldıkları hizmetin kalitesinin yüksekliğini sağlamanın yanısıra Turkon Lojistik A.Ş. ile çalışmanın zevk haline gelmesini hedefleriz.

Çalışanlarımızın yaşam standartları, çalışma ortamlarının kalitesi iş bilincimizin odağındadır.  

Turkon Lojistik faaliyetlerini yürütürken, uymakla yükümlü olduğu ulusal ve uluslararası uygulama ve çevre mevzuatına, gönüllü imzaladığı antlaşmalara uyacağını taahhüt eder.